jezioro wicko, połów ryb jezioro wicko, ryby wicko

Jezioro Wicko

Jezioro Wicko położone jest na północny zachód od Słupska w północnej części województwa zachodniopomorskiego. Obszar jeziora Wicko w całości położony jest na terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki” o powierzchni 7516 ha, który leży w mezoregionie Wybrzeże Słowińskie. Osobliwością geograficzną, przyrodniczą i krajobrazową jest tu bezpośrednie sąsiedztwo morza. Obszar obejmuje eutroficzne jezioro typu sandaczowego, wraz z przyległymi zaroślami i torfowiskami. Jezioro Wicko jest jeziorem przybrzeżnym, a charakterystycznym dla tego zbiornika jest fakt, iż jest to dawna zatoka morska oddzielona od Bałtyku lesistą mierzeją.

Obwód rybacki Jeziora Wicko nr 1 stanowią wody Jeziora Wicko oraz dopływy Jeziora Wicko nie stanowiące osobnych obwodów rybackich tj. rzeka Głównica łącząca jezioro z morzem od wypływu z jeziora do jej ujścia do Morza Bałtyckiego, rzeka Główniczka, Świdnik, Klasztorna oraz Marszewka.

    powierzchnia lustra wody wynosi 1059,7
    maksymalna głębokość wynosi 6,1 m
    maksymalna długość wynosi 5100 m
    maksymalna szerokość wynosi 3700 m

mapka jezioro wicko

mapa jezioro wicko

 

Gospodarstwo rybackie jezioro wicko, jezioro kozie, połowy jezioro wicko, łowienie jezioro wicko, wędkowanie jezioro wicko.